Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dreamers [engelsk]    Fantasifisk  [norsk]   Oneirodidae [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet