Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Drift [norsk]    Se avdrift.
Maritim ordliste © MaritimStart
Ordbok / leksikon: 26 omtrentlig(e)
Avdrift [norsk]    Et fartøys sideforskyvning i forhold til den styrte kurs pga. vind og sjø.
Maritim ordliste © MaritimStart
I Drift [norsk]    I drift for vær og vind.
Maritim ordliste © MaritimStart
Avdrift [norsk]    Drift til siden. Forskjellen mellom styrt kurs og seilt kurs i forhold til havbunnen.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
E-drift [norsk]    E-drift betegner en driftsform der en gjør nytte av de mulighetene ny og forbedret informasjonsteknologi gir gjennom å utnytte tilnærmet sanntidsdata til å oppnå bedre og raskere beslutninger. En annen betegnelse for det samme er integrerte operasjoner.
Oljeordliste © Oljedirektoratet
Snowdrift [engelsk]    Skavl [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
framdrift [norsk]    propulsion [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Fremdrift [norsk]    Effekten av den dele av vindkraften som virker fremover.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Fjerndrift [norsk]    En driftsløsning der arbeidsstasjoner, tjenere og tjenester driftes fra et annet fysisk sted enn der maskinene befinner seg.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Tjenerdrift [norsk]    Vedlikehold og oppdatering av tjenermaskiner.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Driftsmargin [norsk]    Driftsresultat delt på omsetning.
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge
kjønnsdrift [norsk]    libido [med. el. latin]   Drift for å oppnå seksuell stimulans. Uttrykket kan også omfatte begrepet "livskraft" i psykoanalytisk teori.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
sette i drift [norsk]    rollout [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Driftsresultat [norsk]    Resultat før finansinntekter, finanskostnader (renter) og skatt.
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge
Driftsløsning [norsk]    Teknisk og organisatorisk løsning for leveranse av IKT-tjenester. Innbefatter både teknisk drift og ikke-tekniske elementer som brukerhåndtering, innkjøp, kontraktsinngåelser, finansiell styring og så videre.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
driftskontroll [norsk]    operational control [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
driftstekniker [norsk]    Maintenance Technician [engelsk]
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
driftsnettverk [norsk]    operations network [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
drift (glacial) [engelsk]    morene [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Driftsoperatør [norsk]    Står for den daglige driften av statlige mottak for asylsøkere. Kan være en kommune, frivillig organisasjon eller lignende (se Statlige mottak).
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
driftstillatelse [norsk]    permission to operate; permission for operation [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Driftsleverandør [norsk]    En leverandør av IKT-tjenester. Leverer drift av arbeidsstasjoner, tjenere, programvare og tjenester.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
driftsikker stand [norsk]    proper operating order [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Sentralisert drift [norsk]    Å drive IKT-tjenester for flere brukermiljøer fra en sentral driftsorganisasjon og lokasjon.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
bedrift-til-bedrift [norsk]    business-to-business [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
område for reindrift [norsk]    reindeer farming area [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
driftsbygninger i landbruket  [norsk]    agricultural buildings [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet