Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Driftsløsning [norsk]    Teknisk og organisatorisk løsning for leveranse av IKT-tjenester. Innbefatter både teknisk drift og ikke-tekniske elementer som brukerhåndtering, innkjøp, kontraktsinngåelser, finansiell styring og så videre.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC