Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 5 nøyaktig(e)
driver [norsk]    driver (norsk uttale), styreprogram [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
driver [norsk]    driver [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
driver [norsk]    driver [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
driver [engelsk]    sjåfør, styreprogram, driver [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Driver [norsk]    Driver [engelsk]   Programvare som lar PC-en kommunisere med en ekstern enhet, f.eks. en skriverdriver som omdanner informasjon fra forskjellige dataprogrammer til et format som gjør at skriveren kan skrive ut.
Ordliste for skriverteknologi © OKI
Ordbok / leksikon: 22 omtrentlig(e)
Bus driver [engelsk]    Bussjåfør [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
driverpakke [norsk]    driver package [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
driverstakk [norsk]    driver stack [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ODBC-driver [norsk]    ODBC driver [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
enhetsdriver [norsk]    device driver [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Skriverdriver [norsk]    Lite program med instruksjoner som styrer kommunikasjonen mellom datamaskinen og skriveren, samt styrer utskriftsfunksjonen.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
in-box driver [engelsk]    inkludert driver [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
skriverdriver [norsk]    printer driver [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
signed driver [engelsk]    signert driver [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
skriverdriver [norsk]    printer driver [engelsk]   (men sløyf skriver hvis det er mulig uten at meningen endres)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
lagdelt driver [norsk]    layered driver [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
tilleggsdriver [norsk]    out-of-box driver [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Driver Setting [engelsk]    Driverinnstillinger [norsk]   Alternativene du har stilt inn for skriveren i skriverdriveren. Du kan for eksempel konfigurere skriveren slik at den alltid skriver ut på begge sider av et ark.
Ordliste for skriverteknologi © OKI
datakildedriver [norsk]    data source driver [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
usignert driver [norsk]    unsigned driver [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kjernemodusdriver [norsk]    kernel-mode driver [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
monolithic driver [engelsk]    monolittisk driver [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
tredjepartsdriver [norsk]    third-party driver [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
network card driver [engelsk]    driver for nettverkskortet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
network adapter driver [engelsk]    driver for nettverkskort [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Phillips-head screwdriver [engelsk]    stjernetrekker [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
static virtual device driver [engelsk]    statisk virtuell enhetsdriver [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft