Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Droppfot [norsk]    Hengefot, lammelse av fremre leggmuskulaturer.
Medisinsk (pasientfokusert) ordliste © Pasientskadenemda