Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
drumlin [norsk]    drumlin [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Drumlin [norsk]    Strømlinjeformet rygg av morenemateriale dannet under breen. Ryggens lengdeutstrekning faller sammen med isbevegelsesretningen.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse