Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Drymophila devillei [latin]    Stripemaurfugl [norsk]   Striated Antbird [engelsk]   1 Pantiacolla 19.9., 1 ss 21.9., 2 ss 23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no