Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
Dryocopus lineatus [latin]    Stripesvartspett [norsk]   Lineated Woodpecker [engelsk]   1 Carara 24/2, 2 ss 25/2, 2 Lagarto 7/3, 1 ss 8/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Dryocopus lineatus [latin]    Stripesvartspett [norsk]   Lineated Woodpecker [engelsk]   1 str Pto. Maldonado-Infierno 6.9., 1 TRC 7.9., 5+ ss 8.9., 2 str Pantiacolla-Shintuya 23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Dryocopus lineatus [latin]    Stripesvartspett [norsk]   Lineated Woodpecker [engelsk]   1 Salto Incartado 1.12., 1 Cruce Caballero 2.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no