Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dryoscopus angolensis [latin]    Lysbeindunrygg [norsk]   Pink-footed Puffback [engelsk]   Only recorded in Kakamega Forest: 2 birds (a male and a female) 26/11 and 1 bird 27/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no