Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dryoscopus cubla [latin]    Sørdunrygg [norsk]   Black-backed Puffback  [engelsk]   1 in our hotel garden, Nairobi 16/11, 1 at the Naro Moru River Lodge, Mt. Kenya 18/11, 2 in Hell`s Gate NP, Lake Naivasha 19/11, 1 in Masai Mara 29/11, 1 in Tsavo West NP 2/12, 1 at Sabaki River 3/12 and 2 in Sokoke Forest 4/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no