Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Drypp [norsk]    Drip [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
Malingsdrypp [norsk]    Paint Drip [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sonde, drypp, ventrikkeldrypp [norsk]    gavage [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen