Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Du kan velge mellom A, B og C [norsk]    You can choose between A, B or C [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen