Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dublin-saker [norsk]    omfatter personer som skal få vedtak i henhold til Dublin II-forordningen. Etter Dublin II-forordningen skal realitetsbehandlingen av en søknad foretas av ansvarslandet. Ansvar pålegges i hovedsak det landet hvor utlendingen først søkte asyl eller fikk oppholdstillatelse eller et Schengen-visum. Forordningen har til formål å sikre at alle personer som leverer en søknad, får behandlet denne, og at asylsøknaden kun behandles i ett av medlemslandene.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI