Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Duende [spansk]    [do-EN-de] Flamencoens ånd og sjel - man må være besatt av "el duende" for å kunne formidle noe med flamenco. Man sier at den-og den "har duende" - og at de som ikke har det er uinteressante for publikum, selv om de er teknisk dyktige.
Flamencoordliste © Flamenco Trondheim