Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Duk [norsk]    Table cloth [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Ordbok / leksikon: 11 omtrentlig(e)
Dukke [norsk]    Doll / to dive [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
dukke [norsk]    fevlet [samisk]   (v) 'stikke hodet (som snarest) opp av vannet' //mu oakkodettiin njuorjju fevlii fatnasa báldii 'en sel stakk hodet som snarest opp av vannet ved siden av båten da jeg fisket'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
duktil [norsk]    ductile [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
bordduk [norsk]    duvka; beavdeliidni, diellu [samisk]   (s) 1. (-vkk-); 2. (-inn-) //3. Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(V)20 (Leem) (-l-) /jf nistepakke
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
perleduk [norsk]    (perleskjerm, Perlux). Duk med høyreflekterende partikler. Gir mer selektiv (retningsbestemt) refleksjon enn matt hvit duk.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
sølvduk [norsk]    (Silver screen). Høyreflekterende (sølvgrå) duk med svært selektiv (retningsbestemt) refleksjon. Brukes bl.a. ved projeksjon av 3-D film med polarisert lys.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
dukke opp [norsk]    ihtit [samisk]   (v) (-d-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-492: njulljut (-lj-) 'dukke opp av vannet' (om sel ol.)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
dukker opp [norsk]    emerges [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
matt hvit duk [norsk]    Duk som reflekterer lyset tilnærmet like sterkt i alle retninger (diffus refleksjon).
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
filter med kileduk [norsk]    wedge screen filter [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
dukknakka el. dukknakket [FØR]    duknakka / dukknakka el. dukknakket / dukknakket [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad