Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Dukke [norsk]    Doll / to dive [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
dukke [norsk]    fevlet [samisk]   (v) 'stikke hodet (som snarest) opp av vannet' //mu oakkodettiin njuorjju fevlii fatnasa báldii 'en sel stakk hodet som snarest opp av vannet ved siden av båten da jeg fisket'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
dukke opp [norsk]    ihtit [samisk]   (v) (-d-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-492: njulljut (-lj-) 'dukke opp av vannet' (om sel ol.)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
dukker opp [norsk]    emerges [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU