Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Dulticola sp. [latin]    Trilobitt [norsk]   Trilobite Beetle [engelsk]   (larvestadium?) Sett i Kinabalu Park og i Danum. Artstilhørighet er ikke klarlagt.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no