Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Dum excusare credis, accusas [latin]    When you believe you are excusing yourself, you are accusing yourself [engelsk]   (St. Jerome)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom