Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dum vita est spes est [latin]    While life is, hope is [engelsk]   While there is life there is hope
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom