Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Dum vivimus, vivamus [latin]    While we live, let us live [engelsk]   (Epicurean philosophy)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom