Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Duplex printing [engelsk]    Tosidig utskrift [norsk]   Utskrift på begge sider av arket.
Ordliste for skriverteknologi © OKI