Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Duplikasjon [norsk]    fordobling av en del av DNA.
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge