Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dura [norsk]    Den ytre, senete hinnen rundt hjerne og ryggmarg.
Medisinsk (pasientfokusert) ordliste © Pasientskadenemda
Ordbok / leksikon: 10 omtrentlig(e)
Durasjon [norsk]    Durasjonen til en fastrenteobligasjon er den tid det i gjennomsnitt tar før alle kontantstrømmer (rentekuponger og hovedstol) forfaller til betaling. Durasjonen (egentlig modifisert durasjon) gir i tillegg uttrykk for hvor følsom verdien av obligasjonen er for endringer i rentenivået, og forteller hvor mange prosent verdien av obligasjonen vil gå ned med dersom markedsrentene stiger med ett prosentpoeng. Lang durasjon betyr at obligasjonsverdien er svært følsom for renteendringer.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Durarift [norsk]    Rift i dura, jf. dura i ordlisten.
Medisinsk (pasientfokusert) ordliste © Pasientskadenemda
duration [engelsk]    lengde, varighet [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
duration [engelsk]    varighet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
duration [engelsk]    varighet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
duration [engelsk]    varighet [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Durasjon [norsk]    Sentralt begrep i forhold til pengemarkeds- og obligasjonsfond. Litt forenklet angir durasjonen hvor lang tid det er til rentepapirene i et rentefond (fellesbetegnelse på pengemarkeds- og obligasjonsfond) forfaller. Se også rentebindingstid og rentefølsomhet.
Ordliste for verdipapirfond © ODIN Forvaltning
Dura mater [norsk]    Dura mater [engelsk]   Se Hjerne- og ryggmargshinner
Ordliste for ryggplager © RyggInfo.no
dura mater [med. el. latin]    basthinna [norsk]   Dura mater er den ytterste og mest robuste av de tre hjernehinnene, og dekker hjerne og ryggmarg. En fold av dura mater danner hjernesigden (falx cerebri) mellom de to hjernehalvdelene og tentorium cerebelli mellom storehjernen og lillehjernen. De to andre hjernehinnene heter arachnoidea og pia mater.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Dura lex, sed lex [latin]    The law is harsh, but it is the law [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom