Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Dura lex, sed lex [latin]    The law is harsh, but it is the law [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom