Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Dura mater [norsk]    Dura mater [engelsk]   Se Hjerne- og ryggmargshinner
Ordliste for ryggplager © RyggInfo.no
dura mater [med. el. latin]    basthinna [norsk]   Dura mater er den ytterste og mest robuste av de tre hjernehinnene, og dekker hjerne og ryggmarg. En fold av dura mater danner hjernesigden (falx cerebri) mellom de to hjernehalvdelene og tentorium cerebelli mellom storehjernen og lillehjernen. De to andre hjernehinnene heter arachnoidea og pia mater.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no