Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Durarift [norsk]    Rift i dura, jf. dura i ordlisten.
Medisinsk (pasientfokusert) ordliste © Pasientskadenemda