Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Dursban [synonym]    O,O-Dietyl-O-(3,5,6-triklor-2-pyridyl)fosfortioat [norsk]   PHOSPHOROTHIOIC ACID, O,O-DIETHYL O-(3,5,6-TRICHLORO-2-PYRIDINYL) ESTER Klorpyrifos [engelsk]   molekylformel: C9H11Cl3NO3PS
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap