Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dusicyon (Pseudalopex) culpaeus [latin]    Magellanrev [norsk]   Great Red Fox [engelsk]   (Colpeo Zorro) 1 Chancani Rd 23.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no