Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dusky Moorhen [engelsk]    Australsivhøne [norsk]   Gallinula tenebrosa [latin]   Vanlig i de indre og sørlige områdene av New South Wales og de indre områdene av Victoria.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no