Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dusky Munia [engelsk]    Kullnonne [norsk]   Lonchura fuscans [latin]   10 ind Poring 9. og 10., 5 ind Sukau 14. og 15., 10+ Danum 17. og 18.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no