Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dusky Titi Monkey [engelsk]    Molokkspringape [norsk]   Callicebus moloch [latin]   H TRC 7.-8.9., H Amazonia Lodge 17. og 19.9., H Pantiacolla 22.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no