Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
Dusky-capped Flycatcher [engelsk]    Mørkhettetyrann [norsk]   Myiarchus tuberculifer [latin]   2 La Selva 1/3, 1 ss 2/3, 1 Tapantí 5/3, 1 Lagarto 8/3, 3 San Luis Valley 9/3, 1 Carara 11/3, 3 ss 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Dusky-capped Flycatcher [engelsk]    Mørkhettetyrann [norsk]   Myiarchus tuberculifer [latin]   1-5 Manu Road 12.-15. og 25.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Dusky-capped Flycatcher [engelsk]    Mørkhettetyrann [norsk]   Myiarchus tuberculifer [latin]   2-3 Calilegua 14.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no