Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dusky-capped Greenlet [engelsk]    Amazonvireo [norsk]   Hylophilus hypoxanthus [latin]   2 Eco Amazonia 5.9., 1 Amazonia Lodge 19.9., 1H Pantiacolla 20.9., 2 ss 22.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no