Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Crested Foliage-gleaner / Dusky-cheeked Foliage-gleaner [engelsk]    Lysbukløvgransker [norsk]   Automolus dorsalis / Anabazenops dorsalis [latin]   1H Amazonia Lodge 17.9., 1H Pantiacolla 20.9., 1 ss 21.9., 2 ss 22.9., 1 Manu Road 24.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no