Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
dust [norsk]    Kan brukes som rent skjellsord, men skal ofte tolkes som "nå avslutter jeg denne diskusjonen, for jeg synes ikke du har noe mere fornuftig å si" evt. "nå avslutter jeg denne diskusjonen, for jeg har ikke noe mer fornuftig å si" eller "Jeg finner ikke ord. Jeg gir opp. *vifte maktesløst med armene*".
Usenet-ordliste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
Dust [norsk]    Dusta [samisk slang]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
nuisance dust [engelsk]    sjenerende støv [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
To bite the dust [engelsk]    Humum mandere [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom