Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dvergbatis [norsk]    Pygmy Batis [engelsk]   Batis perkeo [latin]   Fairly common in the northern Rift Valley; 7 birds at Lake Baringo 21/11, 1 here 22/11 and 2 at Lake Bogoria 23/11. Our final sighting was of a single bird at Ndala Ranch, Voi 6/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no