Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dvergmalle [norsk]    Ictalurus nebulosus [latin]   ferskvann (beinfisker, mallefisker, dvergmallefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Dvergmallefamilien [norsk]    Ictaluridae [latin]   Familie (bl.a. dvergmalle)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag