Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dvergmarktyrann [norsk]    Little Ground-Tyrant [engelsk]   Muscisaxicola fluviatilis [latin]   1 Pto. Maldonado 11.9., 3 Amazonia Lodge 18.9., 1 str Amazonia Lodge-Pantiacolla 19.9., 1 Manu Road 24.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no