Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dvergmaursmett [norsk]    Pygmy Antwren [engelsk]   Myrmotherula brachyura [latin]   5 Eco Amazonia 4.9., 5 TRC 8.9., 1 Amazonia Lodge 17.-18.9., 1+ Pantiacolla 19. og 23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no