Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dvergrørdrum [norsk]    Little Bittern [engelsk]   Ixobrychus minutus [latin]   Two sightings, both from the papyrus reeds at Fisherman`s Camp, Lake Naivasha: 1 here 19/11 and 2 the following morning.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no