Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dvergseiler [norsk]    Scarce Swift [engelsk]   Schoutedenapus myoptilus [latin]   Only seen on Mt. Kenya 17/11. We had a total of 10-15 birds, seen at the entrance gate and a few kms below this.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no