Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dvergtornfugl [norsk]    Little Thornbird [engelsk]   Phacellodromus sibilatrix [latin]   1+ Chancani Rd 23.11., 2+ Chancani 24.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no