Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dvergvever [norsk]    Little Weaver [engelsk]   Ploceus luteolus [latin]   A total of 5 at Lake Baringo 21/11; most of these were seen near Robert`s Camp.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no