Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dybdekurve [norsk]    Linje i sjøkartet, Trukket gjennom punkter med samme dybde.
Maritim ordliste © MaritimStart