Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dynamisk DHCP [norsk]    Se DHCP.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC