Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dyphavsabbor [norsk]    Epigonus telescopus [latin]   sjelden?, marin (beinfisker, piggfinnefisk, dyphavsabborfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Dyphavsabborfamilien [norsk]    Apogonidae [latin]   Familie (bl.a. dyphavsabbor)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag