Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dypvanns storkjeft [norsk]    Eurypharyngidae [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet