Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Dysfagi [norsk]    smerter eller vansker med svelging
Nevrologisk ordliste © Helse Bergen
Dysfagi [norsk]    Problemer med å svelge
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer