Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dysfasi [norsk]    Talevansker som ikke kommer av feil med muskler eller nerver, men pga. skade eller sykdom i hjernen.
Nevrologisk ordliste © Helse Bergen