Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dysmenore [norsk]    Smertefull menstruasjonsblødning.
Ordliste for assistert befruktning © Medicus Fertilitetsklinikken